POLAND - CLIP

Go to content

Main menu

POLAND

TARGET

                                                                                                                                                                              

The project is targeted directly to small local producers and entrepreneurs engaged in the production of local products and organic food.


Indirectly recipients of the project are:

 - Partner organizations;
 - Vocational schools;
 - Organizations dealing with vocational formal and informal education;
 - Local government;
 - Institutions of the tourism industry.


 


Tradycyjny chleb oraz Klinek Dąbrowski (ser)
Stowarzyszenie powstało i działa na terenie gminy Dąbrowa Bł. Jego produkty serek oraz chleb został wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Ser jest podstawą do naleśników i serników, dobrze smakuje też z dodatkiem słodkiej śmietany czy świeżymi ziołami.
Chleb jest wypiekany wg tradycyjnego przepisu na zakwasie.

Produkty można pozyskać bezpośrednio od producentów jak i na lokalnym ryneczku.


Traditional bread and Klinek Dąbrowski (In the shape of a Wedge - cheese)
The association was established and operates in the municipality of Dąbrowa Bł. Its products cheese and bread have been included in the List of Traditional Products. Cheese is the basis for pancakes and cheesecakes, it also tastes good with sweet cream or fresh herbs.
The bread is baked according to a conventional preparation of sourdough.

Products can be obtained directly from the manufacturers and at the local mini market.


Józef Strójkowski - tradycyjny chleb na zakwasie z Sadka
produkowany z mąki żytniej pochodzącej z własnego gospodarstwa. Wyrasta w tradycyjnej drewnianej dzieży i jest wypiekany w piecu chlebowym opalanym drewnem liściastym. Swój wspaniały smak i aromat uzyskuje poprzez stosowanie tradycyjnych metod produkcji i naturalnych składników. Możemy go znaleźć na rynkach i u indywidualnych producentów. Został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych..


Józef Strójkowski – traditional sourdough bread from Sadek

Produced from the rye flour that comes from one’s own farm. It grows in a traditional, wooden kneading trough and is baked in a wood-fired oven. Its amazing flavour and aroma is obtained by using of the traditional production methods and natural ingredients. We can find it at the markets or at the individual manufacturers.  It has been put on the Traditional Products List.


Halina Raducha - Klinek Dąbrowski, ciasta

Pani Halina mieszka w Ostrowiu, kultywuje rodzinne tradycje, zajmuje się promocją lokalnych produktów Wytwarza klinek dąbrowski (biały ser twarogowy, przygotowywany z surowego mleka krowiego. Jego tradycyjna receptura i metody wytwarzania mają wpływ na niepowtarzalny smak sera.), oraz ciasta tradycyjne jak i te nowoczesne.


Halina Raducha - Klinek Dąbrowski, cakes
Mrs Halina lives in Ostrów, cultivates family traditions, takes care of the promotion of the local products. She makes Klinek Dąbrowski (white cottage cheese prepared from the raw cow’s milk. Its traditional recipe and production methods have the influence on the unique flavour of the cheese), and both traditional and modern cakes.


Masło swojskie z Dąbrowy Białostockiej

Masło na terenach Gminy Dąbrowa Białostocka było przygotowywane przez gospodynie domowe od wielu pokoleń. Jest wyrabiane tak samo jak kiedyś, śmietana jest zbierana z mleka i ukwaszana, następnie kwaśna śmietana trafia do drewnianej tłuczki, w której jest ubijana za pomocą drewnianego ubijaka. Cały proces trwa od pół godziny do godziny czasu.

Dostępne na lokalnym rynku czy bezpośrednio od producenta


Home-made butter from Dąbrowa Białostocka
The butter in the municipality of Dąbrowa Białostocka have been prepared by the housewives for many generations. It is made the same way as in the past, the cream is gathered from the milk and soured, then the sour cream goes to the wooden pestle, in which is being whipped with the use of the wooden rammer. The whole process takes from half an hour to an hour.
Available at the local market or directly from the manufacturer


Irna Sapkowska - haft, koronkarstwo i zielarstwo
z Dąbrowy Bł. -
Pani Irena mieszka w Dąbrowie Białostockiej, emerytowana nauczycielka i bibliotekarka
Z upodobaniem tworzy piękne koronki, obrusy i firany, które powstają z naturalnych włókien
Przygotowuje także zioło - miody na bazie syropu z mniszka, czarnego bzu, derenia i głogu. Za haft i zioła ma na swoim koncie nagrody i wyróżnienia.


Irena Sapkowska embroidery, lacemaking and herbalism from Dąbrowa Białostocka
Mrs Irena lives in Dąbrowa Białostocka, retired teacher and librarian.
With enjoyment she makes laces, tablecloths and curtains which are being made of the natural fibres.
She also prepares herb-honeys on the basis of the syrup from dandelion, elderberry, dogwood and hawthorn. She has received awards and distinctions for her embroidery and herbs.


Walentyna Lewicka - Sery gałańskie z Wiązówki
Wyrabia ona sery gałańskie, w swoim asortymencie posiada różne smaki: z ziołami, pomidorami, czosnkiem, czarnuszką, bazylią. Zajmuje się również produkcją klinków dąbrowskich.
Jej sery cieszą się uznaniem wśród klientów. Dostępne są w jej gospodarstwie jak i lokalnym ryneczku.


Walentyna Lewicka “gałan cheese“ from Wiązówka
She makes “gałan cheese“ in different flavours: with herbs, tomatoes, garlic, nigella, basil. She also produces Klinek Dąbrowski.
Her cheese enjoy the recognition amongst the customers. They are available at her farm, as well as at the local mini market.


Dorota Karolczuk - babka i kiszka ziemniaczana z Wiązówki
Babka i kiszka ziemniaczana produkowane są z ziemniaków pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, jest to produkt typowo regionalny dostępny na lokalnym ryneczku oraz bezpośrednio u producenta.


Dorota Karolczuk – potato c
ake and potato sausage from Wiązówka
Potato cake and potato sausage are produced from the potatoes that come from her own farm, this is a typically regional product, available at the local mini market and directly from the manufacturer.


Ryszard Myśliwiec, poezja i rzeźba z Kamiennej Starej
Rzeźby powstają w lipie i topoli, dominują motywy sakralne, postacie Chrystusa, Maryi i Aniołów. Obok domu ma wyrzeźbioną drogę krzyżową, która wzbudza ogromne zainteresowanie. W swoich wierszach opowiada o ukochanej Biebrzy i miłości do przyrody.


Ryszard Myśliwiec, poetry and sculpture from Kamienna Stara
Sculptures are made in linden and poplar, the dominant are the sacral motives, figures of Christ, Mary and Angels. Next to the house he has carved Stations of the Cross, which arouses enourmous public interest. In his poems he tells about the beloved Biebrza river and his love of nature.


Danuta Haraszkiewicz - pisanki, palmy, swer gałański z Małyszówki Kolonia
Pani Danusia jest utalentowaną pisankarką. Pisanki wykonuje metodą batikową, czyli rozgrzany wosk i szpilka. Do tego celu używa kurzych, kaczych i gęsich wydmuszek. Na swoich pisankach umieszcza motywy charakterystyczne dla naszego regionu: słoneczka, kłosy, gałązki i dzieraszki. Farbuje je w naturalnych składnikach.


Danuta Haraszkiewicz Easter eggs, palms, “gałan cheese“  from Małyszówka Kolonia
Mrs Danusia is a talented Easter-egg-maker. She makes Easter eggs using the batik method, that is a heated wax and a pin. To this purpose she uses chicken, duck and goose egg shells. On her Easter eggs she puts motives characteristic to our region: sunshines, ears of grain, twigs and "dzieraszka" (palms). She colours them with the use of the natural ingredients.


Ewelina Jackiewicz - torty, sękacze, tradycyjne ciasta z Różanegostoku
Wykonuje tradycyjne ciasta, a jej pasją są torty robione na tradycyjnym biszkopcie bez dodatku proszku do pieczenia oraz sękacze pieczone nad ogniem z drzewa brzozowego i dębowego.


Ewelina Jackiewicz layer cakes, “sękacz“, traditional cakes from Różanystok
She makes traditional cakes and her passion are layer cak
es made on the traditional sponge without the use of the baking powder and “sękacz“ fried over the fire of birch and oak wood.

 

Back to content | Back to main menu